Главная страница


Код лицензии

Скачать сертификат УСЦ


Автоматизована система формування звітної документації "БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС"

Програмний комплекс "БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС" призначений для автоматизації процесів роботи зі звітною документацією встановленого зразка. Він забезпечує організацію електронного документообігу у всіх без винятку суб′єктів господарювання будь-якої форми власності та джерел фінансування або між ними та державними контролюючими органами, подача звітності яким передбачена чинним законодавством.
Це можливість інтеграції даних з будь-якої бухгалтерської програми (1C,..)
Передача звітності засобами електронної пошти із застосуванням підсистеми шифрування та пересилки.

Завдяки програмному комплексу "Бест Звіт Плюс" Ви можете подавати звіти до:

 • Державної податкової інспекції;
 • Державного комітету статистики;
 • Пенсійного фонду України;
 • Фонду соціального страхування;
 • Фонду зайнятості населення;
 • Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 • Держказначейства України та ін.

Функціональні можливості програмного забезпечення

 • Формування картки установи.
 • Формування та ведення реєстру форм (бланків) звітних документів.
 • Формування звітних документів із використанням різноманітних функцій контролю
 • Імпорт інформації зі встановлених на підприємстві автоматизованих систем бухгалтерського обліку та управління виробництвом.
 • Формування пакетів звітності в електронному вигляді електронною поштою із застосуванням криптографічного захисту.
  Для передачі звітності електронною поштою призначена спеціалізована вбудована підсистема шифрування та пересилки звітності. Підсистема має сертифікат Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем і захисту інформації Служби безпеки України на відповідність вимогам чинного законодавства і ДСТУ, відповідає вимогам Законів України "Про електронні документи і електронний документообіг " N 851-IV та "Про електронний цифровий підпис" N 852-IV від 22 травня 2003 року. Під час пересилки гарантується цілісність, збереження і конфіденційність інформації, яку передають.
 • Програмний комплекс "БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС" містить новий додатковий сервіс: Базу даних "БЕСТ-ЗВІТ КОМЕНТАР" БД "БЕСТ-ЗВІТ КОМЕНТАР" поєднала в собі інформацію аналітичного характеру у формі професійних коментарів та спеціально підібраний перелік нормативно-правових актів. Усі тексти коментарів і консультацій фахівців забезпечені посиланнями на нормативно-правові акти та документи органів державної влади. З тексту коментарю є можливість перейти до відповідної частини тексту оригіналу нормативно-правового акта. При цьому всі аналітичні матеріали напряму пов′язані з відповідними рядками, стовпцями звітної документації.

Переваги програмного комплексу

 • Більше як 1500 бланків звітних документів, серед яких понад 120 бюджетних форм звітності та додатків.
 • Можливість створення окремих комплектів бланків.
 • Звільнення від рутинної роботи із заповнення "шапок" бланків.
 • Автозаповнення та авторозрахунок звітних форм.
 • Бланки звітів забезпечені механізмами контролю коректності заповнення за алгоритмами контролюючих органів та формування реєстру помилок.
 • Програма може працювати як самостійний додаток з ручним внесенням інформації в бланки або з будь-якою іншою програмою бухгалтерського обліку та управління підприємством (1C,..).
 • Основна перевага програми - можливість подачі звітності в електронному вигляді з використанням електронної пошти та із застосуванням підсистеми шифрування і пересилки звітності.
 • Група форм первинної документації (накладна, рахунок-фактура, прибутковий і витратний ордер і т.д.).
 • "Бухгалтерський календар" вказує кінцеві терміни подачі звітів і сплати податків.
 • Низькі вимоги до ресурсів комп′ютерів і можливість роботи на багатьох платформах.
 • Висока швидкість роботи.
 • Висока надійність, стійкість до збоїв та відмов.
 • Простота встановлення та експлуатації систем.
 • Наявність засобів адміністрування системи та розподілу прав доступу.
 • Розвинуті засоби експорту та імпорту даних із 1С.
 • Можливість використати спеціально підібрані комплекти звітних форм для підприємств різних видів діяльності або створити власний комплект.
 • Інструкції щодо заповнення форм звітності та законодавча база.
 • Консолідація звітів.


                Більш детальну інформацію Ви можете отримати, відвідавши сайт розробників программного забезпечення http://bestzvit.com.ua


Другие сайты автора